קרנות מדינה

הקץ למחנק? הממשלה תפרסם מכרז למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים

משרדי האוצר והתמ"ת מקדמים מהלך להענקת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בהיקף של למעלה מ-2.5 מיליארד שקל

אגף החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת מקדמים מהלך להענקת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים למשך ארבע שנים. במסגרת המכרז שיתפרסם בחודש הקרוב, תעמיד המדינה ערבות בסכום כולל של 500 מליון שקל, אשר תחולק בין הבנקים על פי סדר זכייתם, ותוגדל על ידי המערכת הבנקאית להיקף של למעלה מ-2.5 מיליארד שקל.
מטרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים הינה לאפשר לעסקים בעלי יכולת החזר שאינם מצליחים לגייס אשראי בנקאי לעשות זאת בעזרת ערבות המדינה. ערבות
המדינה משנה את פרופיל הסיכון שרואים הבנקים בעת מתן ההלוואה, ובכך מתמרצת אותם להעמיד אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, דבר שבאופן שגרתי הבנקים נמנעים מלעשות. במסגרת הקרן, מתחייבת המדינה לספק ערבות בשיעור של 70% לכל הלוואה ולסבסד לבנק את עלות בדיקת העסקים.
מצוקת אשראי הינה אחת המצוקות המרכזיות בהן נתקלים בעלי עסקים קטנים ובינוניים. עסקים קטנים ובינוניים הינם עסקים המעסיקים בין עובד אחד למאה עובדים, ומהווים מעל 90% מכלל העסקים במשק. מאז תחילת פעילות הקרן, הוענקו הלוואות לכ-6,500 עסקים קטנים בסכום כולל של כ-2 מיליארד שקל. בנוסף, הקרן העניקה לעסקים בינוניים הלוואות לכ-650 עסקים בסכום כולל של כ-1.8 מיליארד שקלים.
שר האוצר יובל שטייניץ, ציין כי "עסקים אלו מהווים את מנוע הצמיחה של המשק הישראלי, ועל כן חשוב שהמדינה תעניק ערבות לבנקים בכדי לאפשר את הגדלת היצע האשראי עבורם. כל חיזוק של העסקים הקטנים והבינוניים משמעו חיזוק במישרין של הציבור".
שר התמ"ת, שלום שמחון, הוסיף כי "חשיבותו של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים – המעסיק המרכזי בסקטור הפרטי – חיונית להמשכיות הצמיחה, הרחבת היקפי התעסוקה בקרב אוכלוסיות ייחודיות והגברת התחרותיות במשק".

Recent Posts

Leave a Comment